Рішення сільської ради 2017 рік

Самгородоцька сільська рада

 

13  сесія  07  скликання

 

Рішення

 

« 22 » грудня 2017 року                                                        № 1      

 

 

Про сільський бюджет

на 2017 рік

Самгородоцька сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 836,6 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду  сільського  бюджету  823,0  тис. грн., доходи спеціального фонду  сільського бюджету 13,6 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,0  тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 836,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 823,0 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету  13,6  тис. гривень;

- повернення кредитів до сільського бюджету у сумі 0,0  тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету - 0,0  тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду  сільського бюджету - 0,0  тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з сільського бюджету у сумі  0,0  тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського  бюджету - 0,0  тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету - 0,0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит сільського бюджету у сумі 0,0 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського  бюджету 0,0 тис. грн. та спеціального фонду сільського  бюджету  0,0 тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду  сільського  бюджету у сумі 0,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 823,0 тис. грн. та спеціальному фонду 13,6  тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  5,0  тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд  сільського бюджету у сумі  0,0  тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на  2017  рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2111)

- нарахування на заробітну плату ( код 2120 )

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270 )

- інші виплати населенню ( код 2730 )

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  245,8  тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу сільського бюджету станом на « 01 » січня  2017  року у сумі  0,0 тис. гривень.

 

10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,0 тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

14040000   « Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання

                      роздрібної торгівлі підакцизних товарів « ;

18010000   « Податок на нерухоме майно « ;

18050000   « Єдиний податок « ;

22090100   « Державне мито « ;

22012500   « Плата за надання інших адміністративних послуг «.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 67 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені  статтею 70  Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

25010000  „ Надходження від плати за послуги, що надаються

                     бюджетними установами згідно із законодавством „

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 70  Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

        17.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18.  Дане рішення та додатки до нього набирає чинності з 01 січня 2017 року.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів та виконком сільської ради.

 

 

 

Голова сільської ради                       В.І. Титарчук

 

Додаток №1  до рішення див.файл

Додаток №2 до рішення див.файл

Додаток №3 до рішення див.файл

Додаток №4 до рішення див.файл

Додаток №5 до рішення див.файл

Додаток №6 до рішення див.файл

Додаток №7 до рішення див.файл